Jak ustawić statyczny adres IP dla drukarki Lexmark MS410dn

Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki Lexmark MS410dn na komputerze możemy zmienić adres IP drukarki na statyczny. W tym celu logujemy się do panelu drukarki wpisując w przeglądarce adres sieciowy drukarki – np http://192.168.0.21. Z menu po lewej stronie wybieramy Ustawienia a tam Sieć/Porty – TCP/IP Klikamy w link Określ statyczny adres IP Określenie statycznego adresu IP spowoduje wyłączenie […]

Program płatnik – administracja – wersja 9.01.001

Po zalogowaniu się do programu Płatnik mamy możliwość dokonać zmian w ustawieniach administracyjnych W tym celu wchodzimy do menu Administracja. Pierwsza pozycja to ustawienia programu W poszczególnych zakładkach znajdziemy: ogólne (zmiana okresu rozliczeniowego, zakres numerów dokumentów rozliczeniowych, czas między aktualizacjami) wyliczenia konta bankowe (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur […]

Program płatnik – logowanie – wersja 9.01.001

Uruchamiając program płatnik pojawia się okno logowania, w którym jako login domyślnie ustawiony jest ADMINISTRATOR. W drugie pole należy podać hasło. Po zalogowaniu w przypadku gdy są dostępne aktualizacje pojawia się okno aktualizacja komponentów programu i danych płatnika. Aby pobrać aktualizację możemy kliknąć przycisk Pobierz aktualizacje.