Co wybrać – program komercyjny czy darmowy?

Duża liczba komercyjnych programów ma swoje darmowe odpowiedniki. Stanowią one bezpłatną alternatywę dla programów komercyjnych. I tak przykładowo:

– różne dystrybucje porgramu Linux większość na licencji GNU (General Public License) – konkurencyjny do systemu Windows

OpenOffice pakiet biurowy konkurencyjny do popularnego pakietu Microsoft Office

GIMP na licencji GNU GPL – konkurencja dla płatnego Adobe Photoshop

Scribus – na licencji GNU GPL – konkurencja dla programów Adobe PageMaker, QuarkXPress – do składu tekstu

Takich przykładów jest wiele. Bardzo wysokie ceny oprogramowania komercyjnego pociągają chęć szukania rozwiązań alternatywnych – zgodnych z prawem – czyli programów z tzw. wolnego oprogramowania. Na ile to oprogramowanie jest w stanie zastąpić komercyjne, można sobie odpowiedzieć poznając możliwości programu z jednej grupy czy drugiej. Komercyjne (oprócz systemu Windows) często mają możliwość przetestowania w pełni funkcjonalnej wersji trial przez pewien okres. Takie oprogramowanie w wersji 30 dniowej daje nam firma Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Flash) bądź Corel (CorelDraw). Jest to czas, który można wykorzystać na poznanie możliwości oprogramowania komercyjnego.
Możemy wtedy samodzielnie ocenić, w jakim zakresie program darmowy zastąpi nam komercyjny.