Jak szybko zaznaczyć tekst w Microsoft Office

Często chcąc zmienić jakiś fragment dokumentu, nad którym pracujemy w programie Microsoft WORD, musimy zaznaczyć jego część. Jest kilka sposobów na zaznaczenie fragmentów tekstu.

Chcąc zaznaczyć dowolny element lub fragment tekstu należy
przeciągnąć wskaźnik myszy po zaznaczonym tekście

Chcąc zaznaczyć wyraz należy
dwukrotnie kliknąć wyraz

Chcąc zaznaczyć wiersz należy
kliknąć pasek z lewej strony wiersza

Chcąc zaznaczyć wiele wierszy należy
przeciągnąć po pasku  na wysokości zaznaczanych wierszy

Chcąc zaznaczyć zdanie należy
wcisnąć Ctrl + kliknąć w dowolnym miejscu w zdaniu

Chcąc zaznaczyć akapit należy
dwukrotnie kliknąć pasek obok akapitu lub trzykrotnie na obszarze akapitu

Chcąc zaznaczyć cały dokument należy
trzykrotnie kliknąć pasek z lewej strony lub raz trzymając jednocześnie Ctrl