Jak wyłączyć automatyczne aktualizacje dla Adobe Reader

Program Adobe Reader po zainstalowaniu ma włączoną opcję pobierania kolejnych wersji programu. Najczęściej funkcjonalość ta jest nam zupełnie niepotrzebna. Aby wyłączyć taką możliwość

Adobe Reader 7 wybieramy menu Edycja (Edit) dalej Właściwości (Preferences) i tam Aktualizacje (Updates). Zaznaczamy pole „Nie pobieraj automatycznie krytycznych aktualizacji” (Do not automatically check for critical updates)

 

 W Adobe Reader 10 wybieramy menu Edit (Edycja) dalej Preferences (Właściwości) i tam zakładkę Updater (aktualizator). Zaznaczamy pole  „Do not download or install updates automatically” (Nie pobieraj,  instaluj aktualizacj automatycznie).

Adobe Reader - Właściwości
Adobe Reader - Właściwości