Pasek zadań w Windows XP

Aby dostosowywać paska zadań w systemie Windows XP dla własnych potrzeb możnaskorzystać z występujących tam opcji:

Właściwości paska zadań w Windows XP
Właściwości paska zadań w Windows XP
 

Zablokuj pasek zadań – zaznaczone pole wyboru oznacza, że pasek zadań jest zablokowany.
Włącz autoukrywanie paska zadań – zaznaczone pole wyboru spowoduje ukrycie paska zadań i tym sposobem więcej miejsca
Trzymaj pasek zadań na wierzchu – zaznaczone pole wyboru sprawia, że pasek zadań jest zawsze na wierzchu, przykrywa każdą uruchomioną aplikację
Grupuj podobne przyciski paska zadań – spowoduje zbieranie uruchomionych w tym samym programie zadań w grupy w celu zaoszczędzenia miejsca na pasku zadań.

Grupowanie zadań na pasku
Grupowanie zadań na pasku

Pokaż pasek szybkiego uruchamiania – zaznaczone pole wyboru włącza na pasku zadań grupę ikon do wybranych programów, które szybko można uruchomić pojedynczym kliknięciem

Pokaż zegar – – zaznaczone pole wyboru włącza wyświetlanie zegara w prawym, dolnym narożniku ekranu

Pokaż zegar
Zegar

Ukryj ikony nieaktywne – zaznaczone pole wyboru powoduje ukrycie nieaktywnych ikon w prawym, dolnym narożniku ekranu