Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej w SQL Server Management Studio

Po podłączeniu się do Microsoft SQL Server Database Engine, w Object Explorer (eksploratorze obiektów) klikamy nazwę serwera i rozwijamy całe drzewo

Rozwijamy Databases (Bazy danych) i wybieramy bazę danych, którą chcemy odtworzyć z kopii

Object Explorer
Object Explorer

Klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie bazy danych, której chcemy odtworzyć i następnie klikamy pozycję Task, w niej Restore i dalej Datebase… . Pojawi się okno dialogowe Restore Database (Przywracanie bazy danych).

Przywracanie bazy danych
Przywracanie bazy danych

Tutaj w sekcji Source for restore wybireamy źródło, z którego chcemy przywrócić bazę danych. Źródłem może być baza danych – From datebase bądź urządzenie – From device Przywracanie bazy danych z dysku

 

Wybór jako źródła do odtworzenia kopii zapasowej urządzenia umożliwi pojawienie się przycisku „…” po kliknięciu którego możemy klikając w Add zlokalizować na dysku nasz plik z kopią zapasową.

Specify Backup
Specify Backup

 

Po dodaniu kopii zapasowej zaznaczamy ją do odtwarzania

Teraz możemy określić opcje zaawansowane, klikając Options w okienku Select a page.

Jeśli chcemy aktualną bazę danych zastąpić bazą z kopii zaznaczamy pierwszą pozycję Overwrite the existing datebase.

Opcje odtwarzania bazy danych
Opcje odtwarzania bazy danych

Na końcu proces odtwarzania uruchamiamy klikając w przycisk OK.