Przywracanie systemu w Windows XP

Bywa, że w system Windows przestaje poprawnie działać i niekoniecznie chcemy przystąpić do formatowania i instalowania świeżej kopii systemu operacyjnego. Pomocą może być przywrócenie systemu WINDOWS XP do poprzedniego stanu.

Aby to zrobić musimy być zalogowani jako Administrator.

Wchodzimy w StartProgramyAkcesoriaNarzędzia systemowePrzywracanie systemu

W oknie Przywracanie systemu — Zapraszamy! zaznaczamy myszką opcję „Przywróć system komputera do wcześniejszego punktu w czasie”, a następnie kliknij przycisk Dalej

Przywracanie systemu
Przywracanie systemu

 W oknie Wybieranie punktu przywracania wybieramy w kalendarzu punkt przywracania systemu z dnia, do którego chcemy system przywrócić i klikamy przycisk Dalej.

Wybieranie punktu przywracania
W następnym oknie potwierdzamy nasz wybór klikając przycisk Dalej (nastąpi teraz proces przywracania systemu wraz z ponownym uruchomieniem komputera).

Po ponownym zalogowaniu się na konto jako Administrator w oknie wyświetli się komunikat Przywracanie ukończone klikamy przycisk OK