Tworzenie kopii zapasowej w SQL Server Management Studio

 
Dla SQL Server 2005

Po podłączeniu się do Microsoft SQL Server Database Engine, w Object Explorer (eksploratorze obiektów) klikamy nazwę serwera i rozwijamy całe drzewo.

Rozwijamy drzewo dla Databases i wybieramy bazę danych, której kopię zamierzamy zrobić.

Object Explorer
Object Explorer

Klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie bazy danych, której chcemy zrobić backup, a następnie klikamy pozycję Task a w niej Back Up. Pojawi się okno dialogowe Back Up Database (Kopia zapasowa bazy danych).

Kopia zapasowa bazy danych
Kopia zapasowa bazy danych

Można teraz zweryfikować w polu listy Database nazwę bazy danych. Tutaj jeszcze można zmienić bazę na inną.

W kolejnym polu listy Backup type wybieramy typ kopii zapasowej. Opcja Full spowoduje wykonanie pełnej kopii zapasowej.

W polu tekstowym Name można wprowadź nazwę kopii zapasowej lub zaakceptować zaproponowaną.

W polu tekstowym Description wprowadzamy opis kopii zapasowej.

W sekcji Backup set will expire możemy określić ważność kopii zapasowej.
Domyślnie wybrana jest opcja After, która określa liczbą dni, po których kopia utraci ważność. Wartość 0 dni oznacza, że ważność kopii zapasowej nie wygaśnie.
Wybór drugiej opcji On umożliwia wprowadzenie daty wygaśnięcia ważności kopii po określonym dniu.

W dalszej części w sekcji Destination wybieramy lokalizację kopii zapasowej. Jeśli posiadamy urządzenie do tworzenia kopii na taśmie (streamer) będzie możliwy wybór między Disk a Tape.

Występujące w tej części przyciski spowodują:
Add – dodanie lokalizacji kopii zapasowej. Najczęściej nadaje się nazwie kopii zapasowej rozszerzenie BAK.

Wybór lokalizacji kopii zapasowej
Wybór lokalizacji kopii zapasowej

Remove – usunięcie wybranej lokalizacji kopii zapasowej z listy lokalizacji

Contents – wyświetli zawartość lokalizacji kopii zapasowej

zawartość lokalizacji kopii zapasowej
zawartość lokalizacji kopii zapasowej

Teraz możemy określić opcje zaawansowane, klikając Options w okienku Select a page.

Opcje tworzenia kopii zapasowej
Opcje tworzenia kopii zapasowej

W sekcji Overwrite Media dotyczącej zastępowania nośników wybranie opcji Back up to the existing media set umożliwiającej tworzenie kopii zapasowej na istniejących nośnikach mozwoli na wybór opcji Append to the existing backup set, która dołącza do istniejącego zestawu kopii zapasowych lub Overwrite all existing backup sets, która spowoduje zastąpienie wszystkie zestawów kopii zapasowej.

Po ustawieni wszystkich opcji tworzenie kopii uruchamiamy przyciskiem OK.