Udostępnianie plików w windows xp

1. Sprawdzić we właściwościach sieci, czy jest włączone „Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks„.
Na pulpicie znaleźć ikonę Moje miejsca sieciowe i kliknąć  na niej prawym klawiszem myszy – wybrać Właściwości
Na znalezionym połączeniu lokalnym kliknąć prawym klawiszem myszy – wybrać Właściwości.
(Połączenia sieciowe można znaleźć również wchodzą w Panel sterowania)

Właściwości "Połączenie lokalne"
Właściwości "Połączenie lokalne"

2.
Panel sterowania” -> „Konta użytkowników” i włączyć konto „Gość„.
Włączone zostanie udostępnienie bez hasła.
Standardowo konto „Gość” w Windows XP nie ma opcji ustawiana hasła.

konto Gość bez hasła
konto Gość bez hasła

3.
Aby włączyć możliwość ustawiania hasła dla konta „Gość” (hasło ważne ze względów na bezpieczeństwo) należy będąc zalogowanym na konto jako administrator kliknąć
Start – Uruchom – wpisać polecenie CMD (uruchomi się wiersz poleceń)
Wpisać NET USER GOŚĆ PASSWORD

Wiersz poleceń
Wiersz poleceń

Po tej czynności konto dla konta „Gość”  będzie dostępna opcja „Zmień hasło”, która umożliwiająca ustawienie hasła.

Konto Gość z hasłem
Konto Gość z hasłem