Instalacja klienta SSL-VPN

(przykładowa instalacja jako część instalacji aplikacji KSAT2000i na stanowisku komputerowym)

Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer i wpisujemy adres:

https://adres-serwera.xx

Jeśli pojawi się okno potwierdzenia zabezpieczeń witryny WWW potwierdzamy, aż pojawi się okno logowania.

Logowanie do portalu
Logowanie do portalu

 W polu Name oraz Password wpisujemy odpowiednio login  oraz hasło.
Po zalogowaniu pojawi się ekran:

Ekran po zalogowaniu do serwera
Ekran po zalogowaniu do serwera

Aby zainstalować klienta VPN klikamy na ekranie Click here to download and install it

W trakcie pobierania pliku sslvpnclinet.exe oraz instalacji klienta będą pojawiały się komunikaty:

ostrzezenie o zabezpieczeniach
ostrzezenie o zabezpieczeniach

 

ostrzezenie o zabezpieczeniach przedladarki internet- explorer
ostrzezenie o zabezpieczeniach przedladarki internet- explorer

W każdym z okien klikamy Uruchom.

Po ściągnięciu uruchamia się instalator oprogramowania, którego ekran dla Windows XP wygląda jak poniżej:

 

FortiClient SSL VPN installer
FortiClient SSL VPN installer

 Naciskamy przycisk Install

FortiClient SSL VPN instaler - koniec instalacji
FortiClient SSL VPN instaler - koniec instalacji

Po zakończeniu instalacji w menu StartProgramy pojawi się nowa grupa FortiClient a w niej skrót FortiClient SSLVPN, którym uruchamiamy klienta VPN.