KSAT2000i – system zarządzania

KSAT 2000 zintegrowany system zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego, stosowany w celu wspomagania procesów administracyjnych, usprawnienia sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych. System działa na zasadzie modułowej. System KSAT 2000 jest dostosowany do wymagań Unii Europejskiej.

KSAT 2000 działa na bazie oprogramowania Oracle. Autorem jest Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. „COIG” w Katowicach.

KSAT 2000i to wersja internetowa produktu, która wymaga tylko posiadania po stronie użytkownika przeglądarki internetowej.

 

Aby korzystać z KSAT 2000i (wersji internetowej)  musimy posiadać:

  • komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP z Service Pack 3, Vista lub 7.
  • przeglądarką Internetową (Internet Explorer w celu przeprowadzenia instalacji) – później praca może odbywać się z poziomu przeglądarki Mozilla Firefox (należy mieć wyłączoną funkcję blokowania wyskakujących okienek)
  • środowisko Java Runtime Environment JRE
  • klient SSL-VPN (pozwala na bezpieczne połączenie między stacją roboczą a serwerem)

 

Instalacja systemu zarządzania KSAT2000i

1. instalacja klienta SSL-VPN

 3. Instalacja Środowiska Java Runtime Environment (JRE)