Reguły wiadomości w Outlook Express

Kiedy dużo korzystamy z programu Outlook Express potrzebujemy mechanizmu do automatycznego porządkowania przychodzących wiadomości. Przydaje nam się to, gdy odbieramy e-maile z wielu kont pocztowych i chcielibyśmy, aby wiadomości z każdego konta zamiast trafiać do skrzynki odbiorczej, były od razu segregowane do odpowiednich folderów.

Innym przykładem może być sytuacja, kiedy pocztę od konkretnej osoby lub kilku osób chcielibyśmy oddzielić od reszty wrzucając automatycznie do stworzonego folderu.

Aby skorzystać z reguł wiadomości dla tego drugiego przypadku tworzymy folder, do którego odbierane e-maile mają trafiać oraz w kontaktach dodajemy adres (bądź adresy), z których przychodzące wiadomości mają być segregowane.
Wchodzimy w menu NarzędziaReguły wiadomościPoczta

menu Narzędzia – Reguły wiadomości – Poczta
menu Narzędzia – Reguły wiadomości – Poczta
 

W oknie Reguły wiadomości klikamy przycisk Nowa

Wybieramy warunki dla reguły (w naszym przypadku warunek Kiedy w polu Od znajdują się osoby) oraz akcje dla reguły (w naszym przypadku Przenieś ją do folderu)

Nowa reguła poczty
Nowa reguła poczty

 

Następnie klikamy podkreślone wartości w opisie reguły
1
znajdują się osoby, by w oknie wybieranie osób znaleźć kontakt (lub kilka kontaktów) z książki adresowej

wybieranie osób
wybieranie osób

2
folderu

i wybieramy z drzewa folderów folder docelowy.

Otrzymujemy w ten sposób nową regułę wiadomości.

Nowa reguła poczty
Nowa reguła poczty
 Tak stworzoną regułę zatwierdzamy.

 Poniżej zbiór wszystkich warunków i akcji dla reguł wiadomości w programie Outlook Express.

Warunki dla reguły
Kiedy w polu Od znajdują się osoby
Kiedy w polu temat znajdują się określone wyrazy
Kiedy w treści wiadomości znajdują się określone wyrazy
Kiedy w polu Do znajdują się osoby
Kiedy w polu DW znajdują się osoby
Kiedy w polu Do lub DW znajdują się osoby
Kiedy wiadomość ma priorytet
Kiedy wiadomość pochodzi z konta
Kiedy rozmiar wiadomości przekracza
Kiedy wiadomość zawiera załącznik
Kiedy wiadomość jest zabezpieczona
Dla wszystkich wiadomości

Akcje dla reguły
Przenieś ją do folderu
Skopiuj ją do folderu
Usuń ją
Prześlij ją dalej do osoby
Wyróżnij ją kolorem
Oflaguj ją
Oznacz jako przeczytaną
Oznacz wiadomość jako monitorowaną lub ignorowaną
Odpowiedz z wiadomością
Przestań przetwarzać kolejne reguły
Nie pobieraj jej z serwera
Usuń ją z serwera