Sieci VPN – SSL

VPN (Virtual Private Network) pozwala na tworzenie bezpiecznych połączeń wirtualnych pomiędzy sieciami bądź pojedynczymi komputerami, przy użyciu tunelu VPN w sieci publicznej (np. w Internecie). Istnieje możliwość szyfrowania (dla większego bezpieczeństwa), autoryzacji i kompresji. Przykładem zastosowania jest udostępnienie pracownikom bezpiecznego dostępu do sieci firmowej poprzez tunel VPN.

SSL (Secure Sockets Layer) protokół do bezpiecznej transmisji danych. W protokole SSL używane są certyfikaty klucza publicznego.

 

instalacja klienta SSL-VPN