Uruchomienie klienta SSL-VPN i nawiązanie połączenia

Po zainstalowaniu klienta SSL-VPN  w menu StartProgramy pojawi się nowa grupa FortiClient a w niej skrót FortiClient SSLVPN, którym uruchamiamy klienta VPN.

FortiClient SSL VPN
FortiClient SSL VPN

 

Po wpisaniu adresu serwera, nazwy użytkownika i hasła klikamy Connect

Po prawidłowym nawiązaniu połączenia pojawia się pojawieniem statusu Connected

FortiClient SSL VPN połączony
FortiClient SSL VPN połączony

oraz ikona w prawym dolnym narożniku przy zegarze systemowym.

Po uzyskaniu połączenia VPN – nie ma standardowego połączenia z Internetem.