Blokowanie wyskakujących okienek w programie Internet Explorer

Aby zablokowoać wyskakujące okienka w Internet Explorer 8.0, należy:
Kliknąć Start, polecenie Uruchom, wpisać inetcpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK,
Otworzy się wtedy okno dialogowe Właściwości: Internet.

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości: Internet można również otworzyć program Internet Explorer, a następnie kliknąć polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia. Również można otworzyć panel sterowania i tam opcje internetowe.

okno dialogowe Właściwości: Internet
okno dialogowe Właściwości: Internet

Kliknąć kartę Prywatność, a następnie:
kliknąć pole wyboru  Włącz blokowanie wyskakujących okienek.