Minibank24 – aktualizacja certyfikatu

Aby zaktualizować certyfikat dla aplikacji Minibank24 na każdym komputerze z programem klienta Minibank24, który łączy się z bankiem w katalogu  …\\Minibank24\DLL zmieniamy nazwę pliku ca_cert.cer na ca_cert.old i wrzucamy w jego miejsce pobrany plik z aktualnym certyfikatem ca_cert.cer.

Dla każdej aktywnej karty procesorowej dokonujemy aktualizacji certyfikatu po zalogowaniu się do programu Minibank24

1
Umieszczamy kartę w czytniku

2
Wchodzimy do menu Plik – Hasło –zakładka Aktualizacja certyfikatu i wybramy przycisk Aktualizuj

Aktualizacja certyfikatu
Proces aktualizacji certyfikatu

Po wpisaniu PINu ok nastąpi połączenie z bankiem i proces aktualizacji.

Komunikat po nawiązaniu komunikacji z bankiem
Komunikat po nawiązaniu komunikacji z bankiem

Po poprawnie zakończonej aktualizacji pojawi się okno z informacją Aktualizacja certyfikatu zakończona pomyślnie.

 

Zakończenie aktualizacji certyfikatu
Zakończenie aktualizacji certyfikatu