Błąd Windows XP – ładowanie niezbędnych modułów DLL jądra

Komunikat o błędzie podczas uruchamiania Microsoft Windows XP:
Nie można uruchomić systemu Windows z powodu błędu w oprogramowaniu. Zgłoś ten problem jako: ładowanie niezbędnych modułów DLL jądra. Zgłoś ten problem do pomocy technicznej.

Tan błąd został skutecznie  naprawiony przez uruchomienie komputera z dysku CD Windows i przeprowadzona została instalacja naprawcza w miejscu już istniejącego systemu.