Instalacja płatnika wersja 9.01.001

Po kliknięciu w plik INSTALL.EXE uruchamia się kreator instalacji programu Płatnik. Wybierając przycisk Dalej pojawia się okno, w którym możemy zmienić katalog, w którym zostaną zainstalowane pliki programu.

Kolejne okno pozwala na wybranie typu bazy danych, z którą program będzie pracował.
Ustawienie domyślne to MS Access (MS Jet 4.0). Można również wybrać SQL Server.

W kolejnym kroku jest propozycja instalacji serwera baz danych. Jest to konieczne, gdy nie mamy dostępu do innego serwera. W przypadku, gdy wcześniej wybraliśmy SQL Server zaznaczamy opcję „Chcę zainstalować serwer baz danych Microsoft SQL Server 2005 Expres Edition”. Jeśli łączymy się z już działającą bazą danych, przechodzimy do następnego kroku.

W tym kroku musimy podać imię i nazwisko oraz hasło osoby, która będzie program obsługiwać

płatnik - dane administratora

Po wpisaniu tych danych naciskamy instaluj. Rozpoczyna się instalacja programu. Po zakończeniu pojawia się okno, które informuje o zakończeniu instalacji oraz pozwala uruchomić program Płatnik.

Po pierwszym uruchomieniu i wpisaniu administrator oraz wcześniej podanego hasła pojawia się kreator łączenia z bazą danych. Jeśli pominęliśmy tworzenie bazy danych i chcemy się podłączyć do bazy już istniejącej wybieramy opcję wskaż istniejącą bazę danych.

wskaż istniejącą bazę danych

I w następnym oknie wskazujemy typ bazy,  z którą chcemy się połączyć.

wskaż typ bazy danych

Wybierając SQL Server otrzymujemy w kolejnym kroku miejsce na wpisane nazwy serwera oraz nazwy bazy danych

dane serwera i bazy danych
W kolejnym kroku określamy rodzaj autoryzacji danych użytkownika, który ma zostać wykorzystany podczas łączenia z bazą danych.

rodzaj autoryzacji danych użytkownika

W następnym oknie wpisujemy dane użytkownika (nazwę i hasło).

login użytkownika bazy i hasło