Program płatnik – administracja – wersja 9.01.001

Po zalogowaniu się do programu Płatnik mamy możliwość dokonać zmian w ustawieniach administracyjnych

widok programu płatnik

W tym celu wchodzimy do menu Administracja.

Pierwsza pozycja to ustawienia programu

ustawienia programu

W poszczególnych zakładkach znajdziemy:

  • ogólne (zmiana okresu rozliczeniowego, zakres numerów dokumentów rozliczeniowych, czas między aktualizacjami)
  • wyliczenia
  • konta bankowe (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych)
  • adresy internetowe (ZUS, serwisu programu Płatnik, adres z aktualnymi wysokościami świadczeń)
  • inne (ustawienia wydruku, ekranu)
  • lokalizacje (ustawienie położenia plików)

Druga pozycja to ustawienia bazy danych
Tutaj mamy informacje o typie wybranej bazy danych, nazwie serwera, nazwie bazy danych, typie autoryzacji oraz loginie użytkownika bazy danych. Można tutaj także uruchomić kreator, który pozwoli na zmianę bazy danych.

ustawieni bazy danych