Program płatnik – logowanie – wersja 9.01.001

Uruchamiając program płatnik pojawia się okno logowania, w którym jako login domyślnie ustawiony jest ADMINISTRATOR. W drugie pole należy podać hasło.
logowanie do Programu Płatnik

Po zalogowaniu w przypadku gdy są dostępne aktualizacje pojawia się okno aktualizacja komponentów programu i danych płatnika.

aktualizacja komponentów programu i danych płatnika

Aby pobrać aktualizację możemy kliknąć przycisk Pobierz aktualizacje.