Program płatnik – administracja – wersja 9.01.001

Po zalogowaniu się do programu Płatnik mamy możliwość dokonać zmian w ustawieniach administracyjnych W tym celu wchodzimy do menu Administracja. Pierwsza pozycja to ustawienia programu W poszczególnych zakładkach znajdziemy: ogólne (zmiana okresu rozliczeniowego, zakres numerów dokumentów rozliczeniowych, czas między aktualizacjami) wyliczenia konta bankowe (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur […]