Instalacja płatnika wersja 9.01.001

Po kliknięciu w plik INSTALL.EXE uruchamia się kreator instalacji programu Płatnik. Wybierając przycisk Dalej pojawia się okno, w którym możemy zmienić katalog, w którym zostaną zainstalowane pliki programu. Kolejne okno pozwala na wybranie typu bazy danych, z którą program będzie pracował. Ustawienie domyślne to MS Access (MS Jet 4.0). Można również wybrać SQL Server. W […]

Instalacja Środowiska Java Runtime Environment (JRE)

Java Runtime Environment (JRE) to język programowania i platforma programistyczna. Rozwiązania oparte na tej platformie funkcjonową na dowolnej platformie sprzętowej. Java tworzona jest przez Oracle. Środowisko Java można pobrać bezpłatnie.   Instalacja Środowiska Java Runtime Environment (JRE) w przeglądarce Internet Explorer 8   Aby zainstalować środowisko Java Runtime Environment możemy pobrać oprogramowanie z adresu: java.com. […]

Instalacja klienta SSL-VPN

(przykładowa instalacja jako część instalacji aplikacji KSAT2000i na stanowisku komputerowym) Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer i wpisujemy adres: https://adres-serwera.xx Jeśli pojawi się okno potwierdzenia zabezpieczeń witryny WWW potwierdzamy, aż pojawi się okno logowania.  W polu Name oraz Password wpisujemy odpowiednio login  oraz hasło. Po zalogowaniu pojawi się ekran: Aby zainstalować klienta VPN klikamy na ekranie Click […]