Jak ustawić statyczny adres IP dla drukarki Lexmark MS410dn

Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki Lexmark MS410dn na komputerze możemy zmienić adres IP drukarki na statyczny. W tym celu logujemy się do panelu drukarki wpisując w przeglądarce adres sieciowy drukarki – np http://192.168.0.21. Z menu po lewej stronie wybieramy Ustawienia a tam Sieć/Porty – TCP/IP

konfiguracja drukarki Lexmark MS410dn

Klikamy w link Określ statyczny adres IP

statyczny adres -drukarki

Określenie statycznego adresu IP spowoduje wyłączenie wszystkich usług adresowania automatycznego.

 

 

Program płatnik – administracja – wersja 9.01.001

Po zalogowaniu się do programu Płatnik mamy możliwość dokonać zmian w ustawieniach administracyjnych

widok programu płatnik

W tym celu wchodzimy do menu Administracja.

Pierwsza pozycja to ustawienia programu

ustawienia programu

W poszczególnych zakładkach znajdziemy:

  • ogólne (zmiana okresu rozliczeniowego, zakres numerów dokumentów rozliczeniowych, czas między aktualizacjami)
  • wyliczenia
  • konta bankowe (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych)
  • adresy internetowe (ZUS, serwisu programu Płatnik, adres z aktualnymi wysokościami świadczeń)
  • inne (ustawienia wydruku, ekranu)
  • lokalizacje (ustawienie położenia plików)

Druga pozycja to ustawienia bazy danych
Tutaj mamy informacje o typie wybranej bazy danych, nazwie serwera, nazwie bazy danych, typie autoryzacji oraz loginie użytkownika bazy danych. Można tutaj także uruchomić kreator, który pozwoli na zmianę bazy danych.

ustawieni bazy danych

Program płatnik – logowanie – wersja 9.01.001

Uruchamiając program płatnik pojawia się okno logowania, w którym jako login domyślnie ustawiony jest ADMINISTRATOR. W drugie pole należy podać hasło.
logowanie do Programu Płatnik

Po zalogowaniu w przypadku gdy są dostępne aktualizacje pojawia się okno aktualizacja komponentów programu i danych płatnika.

aktualizacja komponentów programu i danych płatnika

Aby pobrać aktualizację możemy kliknąć przycisk Pobierz aktualizacje.