Ochrona zdrowia

Szybki rozwój informatyki, komputeryzacja różnych branż gospodarki nie omija również ochrony zdrowia. diagnostyka obrazowa, statystyka medyczna. sprawozdawczość medyczna, prowadzenie dokumentacji medycznej to niektóre z przestrzeni, do których informatyka już weszła albo w szybkim tempie wchodzi. Dostęp do baz danych i danych statystycznych, mogą ułatwić świadczeniodawcom wykonywanie usług.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657), która od 1 sierpnia 2014 r. wprowadza obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Do tego czasu świadczeniodawcy mogą prowadzić dokumentację medyczną zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, a od  1 sierpnia 2014 r. dokumentacja medyczna będzie musiała być prowadzona tylko w postaci elektronicznej.

Ustawa ta wprowadza jednocześnie Systemem Informacji Medycznej SIM, który umożliwi wymianę danych i informacji dotyczących dokumentacji medycznej pacjenta pomiędzy usługodawcami.

Oprogramowanie w służbie zdrowia

System Informacji Medycznej SIM

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia