Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Program komputerowy NFZ-KO (Aplikacja Ofertowa) służy do wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczących konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w danym okresie.

Aplikacja konkursowa NFZ-KO
Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Program NFZ-KO umożliwia wczytanie pobranego z Portalu świadczeniodawcy profilu świadczeniodawcy, uzupełnienie podstawowych danych o strukturze i zasobach oferenta, wczytanie Zapytania ofertowego zawierającego usługi medyczne zaplanowane do zakontraktowania na dany okres, wysyłanie przez świadczeniodawcę przygotowanej oferty ilościowo-cenowej zawierającej usługi medyczne zgodne z zapytaniem ofertowym.

Aplikacja NFZ-KO jest oparta o technologię BDE (Borland Database Engine)
Wykonanie instalacji pobranego pakietu instalacyjnego spowoduje zainstalowanie programu NFZ-KO oraz programu obsługi baz danych BDE.