SERUM

SERUM (System Elektronicznej Rejestracji Usług Medycznych) wspiera proces gromadzenia i przepływu informacji w placówkach działających w ramach ochrony zdrowia.

Serum - System Elektronicznej Rejestracji Usług Medycznych
Serum - System Elektronicznej Rejestracji Usług Medycznych

Jest to system internetowy, z którego korzysta się na zasadach outsourcingu (zaletą jest brak konieczności zakupu licencji na oprogramowanie, brak wydatków na zakup serwerów i oprogramowania bazodanowego oraz brak konieczności tworzenia kopii zapasowej przez użytkującego system).

Dzięki technologii internetowej dostęp do systemu jest całodobowy.
Aby korzystać z systemu wystarczy posiadać komputer wraz z przeglądarką internetową, która korzysta z dostępu do internetu poprzez szyfrowane łącze.

System umożliwia:
– tworzenie elektronicznej kartoteki pacjenta
– prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
– tworzenie i wydruk dokumentów (np recept)
– prowadzenie terminarza wizyt
– rozliczanie z Narodowym Funduszem Zdrowia
– prowadzenie analiz i statystyk

System Elektronicznej Rejestracji Usług Medycznych