System Numerowania Recept Lekarskich

System Numerowania Recept Lekarskich SNRL to internetowa aplikacja, która umożliwia świadczeniodawcy:
– rezerwację numerów recept lekarskich,
– pobierania i wydruku zarezerwowanych recept,
– blokowania recept w przypadku ich utraty (zagubienia, kradzieży, zniszczenia).
 

System Numerowania Recept Lekarskich
System Numerowania Recept Lekarskich