Systemem Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI

 Systemem Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI pozwala na dwukierunkową wymianę danych pomiedzy Oddziałem NFZ a świadczeniodawcami, aptekami.

Systemem Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI umożliwia wymianę plików: raportów statystystycznych, raportów rozliczeniowych, rachunków, kolejek, faktur zakpuowych leków (w ramach sprawozdawczości i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Serwis umożliwia też rejestrację struktury organizacyjnej, potencjału świadczeniodawcy w procesie kontraktowania.

Konto w SZOI posiada każda placówka, zamierzająca zawierać umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Systemem Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI
Systemem Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI