EHR – elektroniczny rekord zdrowotny

EHRelektroniczny rekord zdrowotny (ang. Electronic Health Record)

EHR – zbiór informacji dotyczący pojedynczej osoby – pacjenta, który zawiera:
długoterminowe informacje związane ze zdrowiem oraz informacje powiązane pochodzące z różnych podmiotów ochrony zdrowia.

Jest to zapis w postaci cyfrowej – elektronicznej, który jest możliwy do udostępnienia w różnych miejscach opieki zdrowotnej.