Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. zakłada m.in.:

– umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet,
– utworzenie Systemu Informacji Medycznej (SIM)
– wprowadzenie systemu e-Recepta, pozwalającego na zastąpienie recepty papierowej