Profil zaufany

Profil zaufany ePUAP to wydawany bezpłatnie podpis elektroniczny, umożliwiający podpisywanie dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną do rozmaitych urzędów, instytucji.

W przeciwieństwie do bezpiecznego podpisu elektronicznego (podpisu kwalifikowanego) weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie wymaga posiadania karty oraz urządzenia do odczytu kart.

Aby uzyskać  profil zaufany należy założyć konto na platformie ePUAP, a następnie wygenerować elektroniczny wniosek, który zostanie uzupełniony danymi użytkownika z konta ePUAP. Po zweryfikowaniu poprawności wysyłamy go.

Wśród metod autoryzacji wniosku o założenie pprofilu zaufanego jest podpisanie go własnym certyfikatem kwalifikowanym (jeśli taki posiadamy – tzw. samozaufanie). Drugą metodą uzyskania potwierdzenia i podpisania wniosku jest udanie się do wybranego urzędu będącym organem składającego wniosek wraz z dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem). Może to być urząd skarbowy, ZUS.