Fraps – tworzenie zrzutów ekranu i rejestracja sekwencji wideo

Fraps to program do  tworzenia zrzutów ekranu i rejestracji sekwencji wideo. Producentem pragramu jest Beepa Pty Ltd. Program jest na licencji Shareware. Przeznaczony jest do tworzenia zrzutów ekranowych oraz nagrywania sekwencji wideo, a także do mierzenia wydajności gier na stworzonych platformach sprzętowych.

 Poniżej przedstawione są zrzuty ekranu poszczególnych zakładek programu w wersji 3.0.3 Build 10808.

Fraps general

W zakładce General znajdują się ustawienia dotyczące uruchamiania programu. Tu zaznaczając odpowiednią opcję można uruchamiać program Fraps w momencie startu systemu Windows.

Fraps fps
Fraps – zakładka FPS

Zakładka FPS służy do ustawień związanych z pomiarem szybkości wyświetlanych klatek (FPS) na pulpicie.

Fraps - movies
Fraps – zakładka movies

Zakładka Movies programu Fraps daje możliwość konfiguracji dla rejestracji sekwencji wideo. Ustawiamy tutaj klawisz skrótu służacy do nagrywania video a także folder, w którym te pliki zostaną zapisane.

Fraps - screenshots
Fraps – zakładka screenshots

Zakładka Screenshots w programie Fraps umożliwia konfigurację programu do tworzenia zrzutów ekranowych.

Są to parametry takie jak klawisz skrótu do wykonania zrzutu ekranu, ustawienie miejsca zapisu plików a także możliwość wyboru rodzaju pliku (rozszerzeni) zapisywanego obrazu ekranu.