GIMP – darmowy program graficzny

GIMP to darmowy program graficzny do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej rozpowszechniany na licencji GNU GPL.
Jest odpowiednikiem programu Adobe Photoshop. Pracuje w systemach Windows, Linux, Mac OS.

Obsługuje kolory RGB oraz odcienie szarości. Nie obsługuje standardu CMYK.

Program graficzny Gimp v. 2.8.0
Program do edycji grafiki Gimp v. 2.8.0

 

 
Gimp – instalacja – wersja 2.8.2

Gimp – przełączenie do trybu jednego okna