LibreOffice – darmowy pakiet biurowy

LibreOffice to darmowy pakiet biurowy na licencji LGPL, pracujący w systemach operacyjnych takich jak Microsoft Windows, Mac OS X i Linux. Pakiet dostępny jest w wielu wersjach językowych.
Licencja LGPL umożliwia używanie, dostosowywanie do własnych potrzeb i kopiowanie oprogramowania. LibreOffice to otwarte oprogramowanie (open source).

Zawiera programy takie jak:
Writer – edytor tekstu
Umożliwia tworzenie rozbudowanych wielokolumnowych dokumentów, broszur a nawet książek z tabelami, ilustracjami.

Calc – arkusz kalkulacyjny
Narzędzie do wykonywania obliczeń, analiz, wykresów .

Base –  obsługa baz danych
Program do projektowania baz danych. Obsługuje bazy MySQL, PostgreSQL lub Microsoft Access.

Draw – program graficzny
Umożliwia tworzenie wykresów i rysunków, pozwala na eksport do formatów graficznych np EPS, GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, WMF.

Math – program matematyczny
Program umożliwia tworzenie wzorów, równań i zapisów matematycznych

Impress – oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych
Znajduje zastosowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych, wraz z efektami specjalnymi, efekty przejściami, animacjami.

LibreOffice – darmowy pakiet biurowy
LibreOffice – darmowy pakiet biurowy dla Windows, wersja 4.0.1,