LibreOffice Math – edycję wzorów matematyczny

LibreOffice Math umożliwia tworzenie wzorów, równań i zapisów matematycznych zawierających indeksy, całki, funkcje matematyczne, nierówności, układy równań, macierze.

LibreOffice Math – edycję wzorów matematyczny
Math – LibreOffice wersja 4.0.1

LibreOffice – darmowy pakiet biurowy

Writer – edytor tekstu
Calc – arkusz kalkulacyjny
Base – obsługa baz danych
Draw – program graficzny
Impress – tworzenie prezentacji multimedialnych