Instalacja programu Microsoft Office XP

Po włożeniu do napędu płyty instalacyjnej rozpoczyna się proces instalacji

Microsoft Office XP - instalacja
Microsoft Office XP - rozpoczęcie instalacji

Na początku procesu instalacji musimy podać informacje o użytkowniku:
– nazwę użytkownika
– inicjały
– organizację

a także wprowadzić kod licencyjny

Microsoft Office XP - instalacja
Instalacja Microsoft Office XP - akceptacja warunków licencji

 

Microsoft Office XP - instalacja
Microsoft Office XP - wybór typu instalacji

W trakcie instalacji mamy możliwość wyboru typu instalacji. Można wybrać instalację pełną lub niestandardową.
Jeśli nie używamy wszystkich elementów pakietu warto wybrać możliwość dostosowania instalacji do własnych potrzeb, zaznaczając w trakcie instalacji niestandardowej, które aplikacje mają być zainstalowane.

 

Instalacja pakietu biurowego Microsoft Office XP
Instalacja Microsoft Office XP - po wyborze trybu niestandardowego

W trybie instalacji niestandardowej możemy w sposób szybki wybrać te aplikacje, które chcemy mieć zainstalowane. W przypadku programu Microsoft Office XP Professional są to:

Microsoft Word – edytor tekstu
Microsoft Excel – arkusz kalkulacyjny
Microsoft PowerPoint – program do tworzenia prezentacji
Microsoft Outlook – menadżer informacji
Microsoft Access – program do obsługi relacyjnych baz danych

 Możemy też wybrać szczegółowe opcje instalacji dla każdej z instalowanych aplikacji.

 

Microsoft Office XP - instalacja
Microsoft Office XP - instalacja - wybór szczegółowych opcji instalacji

 

Po wybraniu szczegółowych opcji instalacji warto wybrać opcję Uruchamiaj wszystko z Mojego komputera, aby wyeliminować w trakcie pracy z oprogramowaniem, konieczności wkładania płyty instalacyjnej w celu doinstalowania brakującej funkcjonalności.

Microsoft Office XP - instalacja
Microsoft Office XP - instalacja - wybór szczegółowych opcji instalacji

Dalej instalowane zostaną składniki:

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

a pominięta instalacja:

Microsoft Outlook
Microsoft Access

Instalacja pakietu biurowego Microsoft Office XP
Instalacja pakietu biurowego Microsoft Office XP

 

Microsoft Office XP - instalacja
Microsoft Office XP - instalacja

 

Microsoft Office XP - zakończenie instalacji
Zakończenie instalacji Microsoft Office XP