Rodzaje licencji programów

Freeware – to programy bezpłatne, które wolno używać ale nie wolno ich sprzedawać. Ich twórcy wciąż pozostają właścicielami praw autorskich. Programów freeware nie można modyfikować. Ich kod źródłowy nie jest dostępny – zatem nie oprogramowanie freeware nie należy do wolnego oprogramowania.

Shareware – to forma oprogramowania, które można wypróbować, a potem, kiedy kontynuuje się wykorzystanie trzeba zapłać. Programy shareware’owe są rozpowszechniane bezpłatnie – do przetestowania. Dołączane są do czasopism, można je pobrać z Internetu. Często posiadają pewne ograniczenia w funkcjonalności oraz pojawiający się komunikat, informujący, że jest to wersja testowa, a za wersję komercyjną trzeba zapłacić.
Kod źródłowy oprogramowania Shareware nie jest dostępny, nie można go modyfikować.

Wolne oprogramowanie – to forma oprogramowania, która w ramach wolności i społeczeństwa użytkowników. daje użytkownikowi prawo do uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, zmian i ulepszania programów.

GNU GPL (General Public License), to wolne i otwarte oprogramowanie
– z prawem uruchamiania programu w dowolnym celu
– z prawem analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb
– z prawem rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu
– z prawem udoskonalania i publicznego rozpowszechniania ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność

Public domain – Najprostszy sposób nadania programowi statusu wolnego oprogramowania poprzez uczynienie go dobrem publicznym, oddane na użytku ogółu