TotalMedia – odbiór TV cyfrowej

TotalMedia – program firmy ArcSoft – ro rozbudowane centrum multimedialne. Umożliwia oglądanie telewizji, nagrywanie video, przechwytywanie i zrzucanie obrazu, edycję zdjęć i filmów. Wersja ta wspiera oglądanie telewizji cyfrowej DVB-T.

Program jest prosty w obsłudze.  Po uruchomieniu programu otwiera się menu główne.

TotalMedia - menu główne
ArcSoft TotalMedia 3.5

Jeśli chcemy używać TotalMedia do oglądania telewizji wybieramy w menu głównym pozycję Telewizja. Program umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych z opóźnieniem czasowym oraz nagrywanie audycji na dysk twardy.

TotalMedia - telewizja

Aby włączyć nagrywanie możemy skorzystać z pojawiającego się w prawej – dolnej części ekranu intuicyjnego menu. Trzy pierwsze przyciski umożliwiają zatrzymanie (pauza), zakończenie oraz rozpoczęcia nagrywania.

Aby przełączyć się w tryb wyboru kanałów możemy kliknąć w menu po lewej stronie Kanały. Pojawi się okno z listą wyszukanych kanałów.

TotalMedia - telewizja - kanały

Dwukrotne kliknięcie powoduje wybranie stacji i przełączenie w tryb oglądania.