Sieci komputerowe

Sieć komputerowa to grupa dwóch lub więcej komputerów połączonych ze sobą. Możemy wyróżnić:

  • sieci lokalne (LAN ang. Local Area Network), w której połączone komputery są blisko ze sobą (np w tym samym budynku – bloku, szkole)
  • sieci rozległe (WAN ang. Wide Area Network), w której połączone komputery są dalej od siebie (np. połączone linią telefoniczną)

Podstawowym standardem w sieciach lokalnych jest Ethernet. Standard Ethernet dzieli strumień danych na krótsze kawałki zwane ramkami. Każda ramka zawiera adres źródłowy i docelowy. W standardzie tym następuje sprawdzanie błędów danych tak, aby uszkodzone dane mogą zostać wykryte i ponownie przesłane.

Siecią komputerową zarządzają serwery – systemy, programy, komputery świadczące usługi na rzecz komputerów połączonych w sieć.

Sieci VPN – SSL

Uruchomienie klienta SSL-VPN i nawiązanie połączenia

Instalacja klienta SSL-VPN