cliconfg.exe – narzędzie sieciowe klienta serwera SQL

cliconfg.exe – narzędzie sieciowe klienta serwera Microsoft SQL

narzędzie sieciowe klienta SQL - ogolne
narzędzie sieciowe klienta SQL – ogolne
alias serwera SQL
alias serwera SQL
opcje bibliotek bazy danych
opcje bibliotek bazy danych
bibioteki sieciowe
bibioteki sieciowe