narzędzia administracyjne

narzędzia administracyjne (Windows Server 2008 R2):

 • Usługi pulpitu zdalnego
 • Active Directory Module for Windows PowerShell
 • Centrum administracyjne usługi Active Directory
 • Diagnostyka pamięci systemu Windows
 • DNS
 • Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory
 • Edytor ADSI
 • Eksplorator magazynu
 • Harmonogram zadań
 • Inicjator iSCSI
 • Konfiguracja systemu
 • Kopia zapasowa systemu Windows Server
 • Kreator konfiguracji zabezpieczeń
 • Lokacje i usługi Active Directory
 • Menedżer serwera
 • Monitor wydajności
 • Podgląd zdarzeń
 • Usługi sKładowe
 • Usługi
 • Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
 • Windows PowerShell Modules
 • Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi
 • Zarządzanie komputerem
 • Zarządzanie udziałami i magazynowaniem
 • Zarządzanie zasadami grupy
 • Zasady zabezpieczeń lokalnych
 • Źródła danych (ODBC)

Windows Server 2008 - narzędzia administracyjne