sieci lokalne LAN

Sieć lokalna LAN (ang. Local Area Network) to sieć łącząca komputery niezbyt odległe od siebie (zazwyczaj funkcjonująca w obrębie jednego budynku, instytucji). W sieciach lokalnych istnieje możliwość wspólnego użytkowania urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów) a także współdzielenie plików.

Najczęściej komputery w sieciach lokalnych połączone są skrętką nieekranowaną, UTP (ang. Unshielded Twisted Pair).
Komputery w ramach sieci połączone są między sobą za pośrednictwem urządzeń takich jak przełącznik sieciowy switch lub koncentrator sieciowy hub.

 Komunikacja w sieci komputerowej odbywa się dzięki zestawowi reguł, które tę komunikację określają. Taki zestaw regół nosi nazwę protokołu.

Najpopularniejszym protokołem jest TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Dzięki unikalnemu adresowi IP,  przekazywana informacja za pomocą tego protokołu jest w stanie dotrzeć do dowolnego komputera podłączonego do sieci.