sieci rozległe WAN

Sieci rozległe (WAN ang. Wide Area Network) to rodzaj sieci komputerowej, w której połączone komputery są daleko od siebie (np. połączone linią telefoniczną) na przykład w innych miastach, krajach. Sieć WAN łączy ze sobą sieci lokalne LAN, rozproszone na dużych obszarach geograficznych.

Jedną z możliwości zastosowania sieci WAN jest połączenie oddziałów firmy rozrzuconych na dużym obszarze geograficznym, umożliwiając usługi telefonii i przesyłania danych.