Karta chipowa

Karta chipowa (ang. smart card) – karta wykonana z tworzywa sztucznego (z umieszczonym na niej układem scalonym), która pozwala zapewnić identyfikację, uwierzytelnianie, przechowywania i przetwarzania danych.

Karty mogą być stykowe i bezstykowe. Komunikacja z kartą stykową odbywa się poprzez styki umieszczone na karcie. W kartach bezstykowych komunikacja z czytnikiem odbywa się za pośrednictwem fal elektromagnetycznych.

karta chipowa SUN karta chipowa SUN

Przykładem zastosowania karty chipowej jest autoryzacja użytkowników w terminalach Sun Ray 3.