Rejestrator DVR Introx IN-H4516

Rejestrator DVR Introx IN-H4516 – urządzenie do monitoringu – umożliwia rejestrację 16 kanałów video oraz 16 kanałów audio. Do urządzenia można podłączyć dwa dyski.

Urządzenie konfiguruje się korzystając z panelu rejestratora, dołączonego pilota bądź łącząc się poprzez sieć IP – zdalnie – Intelligent Digital Security System.

rejestrator Introx
Na panelu przednim rejestratora (patrząc od lewej strony) znajdują się dwa porty USB (możliwość podłączenia pendrive lub myszy), przyciski odtwarzania (wstecz, wstecz poklatkowo, pauza, pokladkowe do przodu, play), przycisk menu, wyjście z menu – ESC, okrągły manipulator umożliwiający poruszanie się po menu lub wybór podziału kamer, przycisk wyłączania urządzenia.

W górnej części panelu znajdują się dwa wskaźniki diodowe (REC – wskazuje na zapisywanie na dysku, POWER – dioda sygnalizująca zasilanie).

rejestrator-Introx

Rejestrator DVR Introx IN-H4516 wyposażony jest w 14-to przyciskowy pilot.

pilot do rejestratora Introx

Opis przycisków pilota
MENU – włącza menu rejestratora
ESC – opuszcza bieżącą pozycję menu
MODE – wybiera tryb wyświetlania
Środkowa część pilota (strzałki góra, dół, lewo, prawo) – poruszanie się po menu lub zmiana podziału kamer
Dolna część – przyciski obsługujące odtwarzanie (wstecz, play, pauza,, wstecz i do przidu (poklatkowo)