Ustawienia DVR

Ustawienia DVR (oprogramowania do zdalnej obsługi rejestratora DVR) zawierają dwie zakładki:

informacje o produkcie:

  • Wersja programu
  • Wersja sprzętu
  • Tryb wideo
  • Informacja o dołączonym dysku (całkowita pojemność, używana przestrzeń, wolna przestrzeń, daty – początkowa i końcowa)
  • Ustawienia sieci – adres IP
  • Nadpisywanie

ustawienia DVR
Pasmo – umożliwia ustawienie jakości obrazu oraz pokladkowości obrazu

ustawienia DVR - pasmo