DVR konfiguracja – harmonogram zapisu

Ustawienia zapisu obrazu, nagrywania wraz z wyborem czasu

harmonogram zapisu
harmonogram zapisu

ustawienia – zakładka – użytkownicy