DVR konfiguracja – uruchamianie

Ustawienia umożliwiające restart systemu Windows o określonym czasie (godzinie i dniu tygodnia).
Zaznaczenie opcji autouruchamianie DVR spowoduje automatyczne  uruchomienie programu DVR po restarcie.

uruchamianie
uruchamianie

ustawienia sieciowe – zakładka – zapis