DVR konfiguracja – ustawienia sieciowe

Ustawienia konfiguracji zdalnej poprzez sieć lokalną.

ustawienia sieciowe
ustawienia sieciowe

użytkownicy – zakładkauruchamianie