Instalacja kolorowej drukarki laserowej Epson Aculaser C1100

drukarka Epson Aculaser C1100
drukarka Epson Aculaser C1100

 

Popniżej znajduje się proces instalacji kolorowej drukarki laserowej Epson Aculaser C1100.

Instalacja sterownika drukarki oraz Epson Status Monitor 3.

 

Instalacja drukarki laserowej Aculaser C1100
Instalacja drukarki Epson Aculaser C1100

 

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Instalacja drukarki Epson Epson Aculaser C1100 - akceptacja umowy licencyjnej

 W kolejnym oknie wybieramy czy drukarka jest podłączona do lokalnego komputera czy jest to drukarka sieciowa.
Poniżej przedstawione są zrzuty ekranu dla instalacji drukarki lokalnej.

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Drukarki laserowej Epson Aculaser C1100 - instalacja lokalna lub sieciowa

 

Poniżej okno z możliwością wyboru języka zainstalowanego oprogramowania drukarki.

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100 -wybór języka

W kolejnym ekranie instalacji wykaz wybranych elementów, które zostaną zainstalowane, jeśłi nie wybierzemy instalacji niestandardowej.
Są to
– sterownik drukarki
– Epson status Monitor 3
– dokumentacja techniczna – przewodnik usuwania zakleszczeń papieru

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100

Klikając w przycisk Niestandardowa pojawia się możliwość wyboru elementów do zainstalowania.
Po wyborze zostanie zainstalowany:
– sterownik drukarki
– Epson status Monitor 3

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100 - instalacja niestandardowa
Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100 - instalacja niestandardowa

 

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100

 

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100 - akceptacja licencji

 

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100

Poniżej pojawia się sugestia, aby włączyć drukarkę, aby komputer sam wykrył port, do którego jest podłączona, bądź możliwość ręcznego ustawienia portu drukowania.

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100

W poniższym oknie zostaje ręcznie wybrany port drukowania Lpt1.

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100 - wybór portu Lpt1

 

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Epson Aculaser C1100- zakończenie instalacji sterownika

Teraz następuje instalacja Epson status Monitor 3

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100

 

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Epson Aculaser C1100 - akceptacja umowy licencyjnej

 

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Epson Aculaser C1100 proces instalacji Status Monitor 3

 

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Aculaser C1100 - koniec instalacji

 

Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100
Instalacja drukarki laserowej Epson Aculaser C1100